Aikido Speicher Mei Sei Kai

Das Aikikai Dojo für Aikido und Aiki Toho Iai in Appenzell Ausserrhoden

Lineage

Ueshiba-Nishio Nishio-Shishiya Shishiya-Peter

Ueshiba Morihei - Nishio Shoji - Shishiya Ichiro - Peter Duwe

Lehrer

Peter und Waka Sensei

Peter Duwe

5. Dan Aikido So Hombu, 4. Dan Aiki Toho Iai
Shidoin